Mijn motto: ďIt donít mean a thing if it ainít got that swingĒ.

Misschien een wat vergaande uitspraak. In essentie verwijst het naar het belang van afstemming, synergie en een inspirerend gezamenlijk ritme in de muziek. Dat zie ik ook als de basis voor duurzame samenwerking, zelfontplooiing en verbinding. In teams en andere samenwerkingsverbanden en in de samenleving in het algemeen.

Human Resource Empowerment

...creŽert ruimte, vertrouwen en inzicht
voor een duurzame samenwerking en samenleving

Mees de Lind van Wijngaarden

mees@hr-empowerment.nl

06 11 34 03 90

KvK: 34379034

Wat?

 

Human Resource Empowerment (Mees de Lind van Wijngaarden)

...faciliteert onder meer dynamische dialoogsessies en helpt bij het ontwikkelen van een breed gedragen visie,

gericht op empowerment, authenticiteit, zelfontplooiing, leiderschap en synergie van binnenuit en onderop,

met meer speelruimte in tijd en plaats en met oog voor natuurlijke en sociale principes en waarden.

Voor medewerkers en managers in hun teams en voor business partners in externe samenwerkingsverbanden en in de bredere samenleving. In bedrijven, maar ook binnen de overheid en instellingen in het sociale domein.

 

Waarom?

 

Uiteindelijk wil iedereen graag het beste halen uit teams en andere samenwerkingsverbanden. Meer passie en plezier, creativiteit, verbinding, onderling begrip, betrokkenheid, heldere nieuwe ideeŽn en een persoonlijke en gemeenschappelijke flow dragen daaraan bij. Vrij sparren over ideeŽn en waarden die betrokkenen inspireren en kunnen verbinden rond voor hen relevante thema's. Dat kan een duurzame dynamische samenwerksfeer opleveren, die dergelijke positieve effecten met zich mee brengt. Die sfeer zal uitnodigen tot nieuwe ideeŽn en verbindingen en om oude (denk)patronen los te laten. Het kan daarbij ook oud zeer wegnemen, persoonlijk en in onderlinge relaties, zonder daar expliciet op in te hoeven gaan.

 

Model van een duurzame samenwerksfeer (Mees de Lind van Wijngaarden 2013©)

 

Kortom: een ideaal proces om een frisse nieuwe wind door een bestaand verband te laten waaien of een nieuw verband vanuit een optimale afstemming op te starten.

 

Hoe?

 

Via een creatief organisch dynamisch interactief en iteratief dialoogproces. Een proces waarin vertrekken vanuit eigen kracht en perspectief, maximale ruimte voor het uiten van eigen gedachten, beweging in de ruimte, dynamiek in contacten en gerichte verdieping centraal staan. Dat proces wordt qua vorm en inhoud uiteraard in overleg afgestemd op de specifieke vraag en diepere behoeften, bestaande ontwikkelingen, omstandigheden, sfeer en cultuur als vertrekpunt. Naar behoefte en budgetruimte wordt samengewerkt met een kunstenaar of andere creatievelingen om te komen tot een optimale mix van inspiratie, vernieuwing, verbinding en waardevolle gemeenschappelijke inzichten.

 

Onderliggende visie en modellen

 

In de kern gaat mijn visie over duurzaam samen werken (werken 3.0) als opvolger van Het Nieuwe Werken (werken 2.0).

Daarbij zie ik drie niveaus met o.a. de volgende relevante veranderaspecten:

Veranderdoelen

* Sociaal-culturele en emotionele verbinding, gelijkwaardigheid en co-creatie in plaats van afscherming, competitie en concurrentie

* Persoonlijk leiderschap (7 habits of higly effective people van Stephen Covey)

* Flow en vitaliteit

Veranderdimensies

* Waardesystemen - van ego-georiŽnteerd systeem naar een sociaal eco-systeem (Theory U van Otto Scharmer), Spiral Dynamics en management drives

* Omgaan met tijd - meer nadruk op inspirerende tijdsbeleving (íKairosí) dan op een sterk tijdgestuurde cultuur (ĎChronosí)

* IJsbergmodel van McClelland - bewust raken en in beweging brengen van de onderste laag van de ijsberg

Veranderaanpak/-vorm

* Dialoog (verbindend gesprek) - in plaats van discussie (argumentatie gesprek) of debat (twist gesprek)

* Speelruimte in tijd en plaats

* Kunst en expressie

 

Neem bij interesse graag contact op voor een vrijblijvende kennismaking en gedachte-uitwisseling

Als strategisch sparring partner, dialoog- en workshop facilitator en business consultant draag ik graag bij aan de ontwikkeling van inspirerende dynamische samenwerksferen binnen teams en andere verbanden, aan de ontwikkeling van

duurzaam organisatiebeleid (MVO/CSR: people, planet, profit/budget en society) en duurzame zorg en samenleving.

Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van:

* faciliteren van (dynamische) dialoogsessies of andere workshops of overlegvormen

* sparren, adviseren en/of coachen op strategisch of managementniveau

* (helpen) ontwikkelen van een breed gedragen duurzame (HR) cultuurvisie en veranderstrategie

* begeleiding van teams en leidinggevenden in een cultuur verandertraject